PALLE PETERSEN FORFATTER EVENTYRER
Christian den 4. - Hekse - Mestermænd - Rejse til Indien 

FOLKETS HISTORIE - eller KONGER OG HELTE?

Jeg har altid været facineret af historien - det skal vi finde vores rødder.

Jeg ville forsøge at gribe fat i historien, set nedefra - fra folket. Netop den historie er utroligt dårligt beskrevet. Ofte er man nødt til at fortælle en historie om en konge, en helt eller en berømthed, for at finde ind til folkets historie - for den findes næsten ikke-

Det er først i vor tid, folket har interesseret os.

Den såkaldte dokumentriske historiefortælling foregiver at bygge på kilder.

Men hvilke kilder?

Enhver der arbejder med kilder er nødt til at vælge mellem dem, og vægte. Derved bliver den slags historie altid skæv.

Kilder er subjektive- og ofte er de kraftigt styret af magten - det vil sige kongen, kirken, adelen - og i det hele taget dem, som kunne skrive eller betale andre for det, og dermed overgive et stykke historie.

Jeg erkendte det første gang, da jeg havde skrevet min lille bog 50 år i Jernet om min fars arbejde på B&Ws støberier. Der fandtes ingen beretninger, der fandtes ingen malerier og kun meget få fotos.

Hvorfor?

Svaret er enkelt: ingen kunne se historien - der var ingen farverige stormænd, ingen helte, ingen krige, ingen økonomi..

Men det var en historie, som rummede rødder for de fleste almindelige danskere - arbejderne.

Jeg skrev siden 50 år på Landet - om bønderne , og andre bøger fra oldtid til næsten nutid.

Det er historien set nedefra, og i et enkelt, klart folkeligt og farveriogt sprog - som det blev talt.

Den slags historier findes næsten ikke fra den fjernere fortiden - helt frem til 1850. Der er ganske få dagbøger - men de fleste kunne ganske enkelt ikke skrive - så de forsvandt bare i historien. Ofte må man ud fra en stormands historie gætte sig til, hvordan hans fæstebønder havde det.

Her brugte jeg mine indtryk fra de mange u-lande, jeg har rejst i. Bøndernes forhold i Danmark - helt frem til 1900, var på mange måder lige så undertrykkende, som i u-landene i dag, og leveforholdene med blandt andet mange sygdomme, pest, børnedødeligthed og død i barselsseng, kan minde om forholdene - som de stadig er - i u-lande som Bangladesh og Cambodia.

Den mest levende histoire på, er at se på kilder og føle sig ind i tiden, fylde huller ud, ofte ud fra kulturhistrorien, og derefter skrive en fiktiv fortælling.

Jeg øvede mig i mange historiske bøger for børn

Men hvorfor skulle de samme skildringer ikke kunne skrives for voksne?

Jeg skrev 7 store historiske romaner (Borgens forlag), som jeg har haft meget glæde af - også fordi det har været utroligt spændende at lave research - at kunne bruge tid til at dykke ned i andres liv, i en helt anden verden.

Jeg har altid været facineret af historien - det er der, vi skal finde vores rødder.

Jeg vill forsøge at gribe fat i historien, set nedefra - fra folket. Netop den historie er utroligt dårligt beskrevet - fodi der er så få kilder (folk kunne ikke skrive) og nok også så lille interesse. Folket bliver ofte betragtet som farveløst - men det er langt fra tilfældet. Ofte er man nødt til at fortælle en historie om en konge, en helt eller en berømthed, for at få et skelet på sådan en historie - for der findes næsten ingen om folket - undtagen, hvis de var forbrydere

Det er først i vor tid, folket har interesseret os.

Der er den såkaldte dokumentriske historiefortælling, som foregiver at bygge på kilder.

Men gør den nu det?

Enhver der arbejder med kilder er nødt til at vælge mellem dem, og vægte. Derved bliver den slags historie altid skæv. Konge- og heltehistorie har så stor overvægt.

Kilder har en stor begrænsning, de er altid subjektive, og de er i høj grad mangelfulde - og ofte er de kraftigt styret af magten - det vil sige kongen, kirken, adelen - og i det hele taget, dem som kunne skrive eller betale andre for det, og dermed overgive et stykke historie - et mindesmærke.

Jeg erkendte det første gang, da jeg havde skrevet min lille bog 50 år i Jernet om min fars arbejde på B&Ws støberier. Der fandtes ingen beretninger, der fandtes ingen malerier og kun meget få fotos.

Hvorfor?

Svaret er enkelt: ingen kunne se historien - ingen stormænd, ingen helte, ingen krige, ingen økonomi..

Men det var en historie, som rummede rødder for de fleste almindelige mennesker - arbejderne.

Jeg skrev siden 50 år på Landet - om bønderne , og flere andre bøger fra oldtid til nutid.

Det var historien set nedefra, og i et enkelt, klart folkeligt og farveriogt sprog - som vidt muligt som det blev talt.

Den slags historier findes næste ikke fra den fjernere fortid. Der er ganske få dagbøger - men de fleste kunne ganske enkelt ikke skrive. Ofte må man ud fra en stormans historie gætte sig til, hvordan hans fæstebønder havde det.

Her brugte jeg mine indtryk fra de mange u-lande, jeg har rejst i. Bøndernes forhold i Danmark - helt frem til 1900, var på mange måder lige så undertrykkende, som i u-landene i dag, de blev hårdst ramt af sygdomme, pest, børnedødeligthed og død i barselsseng, det kan minde om forholdene - som de stadig er - i lande som Bangladesh og Cambodia.

Den bedste måde at skrive vor egen histoire på, er at se på kilder og føle sig ind i tiden, fylde huller ud, ofte ud fra kulturhistorien, og derefter skrive en fiktiv fortælling.

Jeg øvede mig i mange historiske bøger for børn

Men hvorfor skulle de samme skildringer ikke kunne skrives for voksne.

Det er blevet til 7 historiske romaner for voksne, som jeg har haft meget glæde af - også fodi det har været utroligt spændende at lave research.

Quiperoq og Poq (den lille) malet i København 1724 - udsendt af præsten Hans gede, som reklame for Grønland. Quiperoq døde på rejsen. Poq var den første grønlænder, som kom levende hjem til Grønland.
Historiske roman:
poq DEN FØRSTE GRØNLÆNDER I dANMARK SOM KOM HJEM IGEN. (Hans Egedes mission 1721-1729).

Jeg har skrevet en lang række historiebøger for børn - grundbøger, små romaner og fotografiske bileldbøger.
Mange er også udkommet som e-bøger. Se under E-BØGER herover.
Her mine børn: Rikke, Stine og Naja

Grønland - Poq - Hans Egede - Ludvig Holberg - Frederik den 4. 
NYHED 2012

De historiske romaner er nu kommet som e-bøger - se foroven under e-bøger.
FANDENS HEKS, CHRISTIAN DEN 4. I KRIG OG KÆRLIGHED, BØDLENS LILLE HELVEDE, DANSK KOLONI I INDIELAND


FANDENS HEKS  - e-bog 89 kr. - Trykt bog 189 købes os
www.saxo.com - Link:

http://www.saxo.com/dk/fandens-heks-maren-splids-og-christian-den-4_epub_9788799508600En kongelig dødedans

Christian den 4. og Kirsten Munks dramatiske ægteskab - han var 21 år ældre end hende og ville vinde hendes kærlighed - og blive den mægtigse kongen i Norden.
Hun havde hee-t andre drømme.
Sælges hos Saxo.com   - e-bog  89 kr. trykt 179 kr..
http://www.saxo.com/dk/christian-den-4-i-krig-og-kaerlighed-kong-christian-og-kirsten-munk_epub_9788799508617

Skriv en dato
BØDLENS LILLE HELVEDE
NYHED 2015 - SOM E-BOG OG TRYKT BOG

FANDEN ER LØS i Helsingør omkring 1600  - den tredje roman fra Christian den 4.s tid.
Anders Mestermand finder sammen med horen Maren Kræmmersdatter - det går grueligt galt.

En rå, brutal, blodig roman om bødler, horer, rakkere - de fordømte - på chrstian den 4.-s tid.
250 sider.

www.saxo.dk - 89 kr som e-bog.- SOM TRYKT 179.

Dato
TRANQUEBAR I INDIEN


Roman af Palle Petersen: REJSEN TIL PARADIS - ENDTE I TRANQUEBAR

PP ved Dansborg Museum - Tranquebar i regntiden. Billedet af Christian den 4. er udstillet - men den store samling også af arkiver (her i blandt Ove Gieddes egne rapport fra rejsen til Indien 1620) ligger på Det kongelige bibliotek i Danmark.

CHRISTIAN DEN 4. - HEKSERI - KÆRLIGHED - DØD - PARADIS

Når man færdes i historien, bliver man grebet af de store begivenheder - og de store mænd - for de er omdrejningspunkter i langt højere grad end politikerne i dag.

 

Jeg blev dybt facineret af Christian den 4. 1588-1648.

Han var Danmarks store renæssancekonge, og der næres en næsten grænseløs beundring for ham.

Han fik godt nok bygget nogle af Danmarkshistoriens smukkeste bygningsværker - men var også den største katastrofe i Danmarks historie. Det var ham - og hans ambitioner, kærlighedsdramaer og krige som udløste Danmarks (og Norges) fald fra stormagt til det lilleputland, vi stadig lever i.

Christian den 4. har skrevet omfattende dagbøger og en mængde breve - hans impulsive skriverier er nogle af de mest mennskelige, detaljerede og følsomme, som nogen kongen har skrevet.

 

Ikke desto mindre,. har historiekerne ikke taget dem alvorligt - de fleste bedømmer kongen og hans tid ud fra magtpolitiske og økonomiske betragtninger. Det er der tradition for blandt faghistorikere.

 

For at få føling med historien skal man måske nærmere se på hans forhold til kvinder - og kærlighed.

Det var nok netop disse forhold, som udløste mange af hans kriser - og dermed hans krige - og hans Gudsfrygt styrker rigerne. For kongen var sig fuldt bevidst om, at han var en stor synder (ikke mindst med kvinder) - og han gjorde meget, for at tilfredsstille Gud.

Christian den 4. var en elendig hærfører, han blev Danmarkshistoriens store heksejæger.

Bødlerne havde travlt. Men han forsøgte også at sende en flåde ud for at finde en indgang til Paradis - vejen til Indien, og dermed Danmarks første kolonier - og en rigdom af krydderier.

 

 

Det var myten om Christian den 4., jeg ville gøre op med - og finde mennesket bag den - og hvor var folket i hele den historie - hekse, bødler, bønder, søfolk?

PP i Tranqubar - i regntiden. Her endte Christian den 4.s rejse til Paradis

KIRKEN - KULTUREN - OG DE GEMENE GRØNLÆNDERE OG KANDESTØBERE

POQ OG LUDVIG

 

Jeg har altid været optaget af Grønland, og har skrevet 20 bøger derfra - mest billedbøger.

En historie fasinerede mig, også fordi den den, selv den dag i dag, siger meget om kulturforskellene mellem grønlændre og danskere - og inuit (de rigtige mennesker) og de fremmede "krablunakker".

Det var historien om Poq - den første grønlænder, som kom til Danmark og kom levende hjem igen - i 1724.

Der havde allerede 50 år før været grønlændere i Danmark - formodentlig mere eller mindre kidnappede, men de kom aldrig tilbage.

Det var "Grønlands apostel" dansk/norske Hans Egede, der sendte Poq og Quiperoq (døde i Norge) til Danmark og Noge.

De sejlede rundt i Københavns kanaler og skød fugle med fuglepile og harpuner - der findes et træsnit omkring det.

Selveste Hiolberg har skerevet en epistel om mødet med to grønlændere og kongen.

 

Poq kom hjem til Grønland, klædt ud som en lille adelsmand med kårde ved siden - og fortalte om det fantastiske, han havde set i de fremmedes lande.

Ingen troede på ham.

Men beretninger fra "den store løgnhals" blev overleveret mundtligt og siden trykt, desuden skrev Holberg om ham - og flere andre i samtiden.

Poq gik i druk og døde af kopper på sin anden rejse til Danmark.

Kopperne kom også til Grønland og slog mange grønlændere ihjel. På den baggrund lykkedes det Hans Egede at få mange grønlændere omvendt - og gøre op med åndemaneren - med løfter om at den store Gud i himlen ville frelse dem.

Gjorde Han nu det?

 

Det har altid været min drøm, at der i Nuuk/Godthåb blev opstillet en statue af den glade Poq, der danser trommedans - under den strenge statue at Hans Egede, som står og skuer ud over Nuuk.
Hvorfor må vi ikke se Poq?

 

 Fra den samme periode skrev jeg romanen om Holberg: "Ludvig på Bjerget" eller "Holberg på komedie" - under psudonymet "Herman von Brehmen" - den politiske kandestøber. Holberg møde også Jeppe på bjerget mange andre komediefigurer.

Det er kandestøberen, der fortæller, hvordan han så på den spinkle og ret aparte lille professor. Holberg sidder med til bords og herudfra skriver han sine komedier - og lærer deres sprog.

Men hvem var mest til grin?

Det er et helt andet billede end det ophøjede, vi har af den berømte komediesskriver - han bliver selv hovedpersonen i sine komedier.

Det er iøvrigt en interessant tid - netop med Hans Egede i Grønland, Tordenskjold og Frederik den 4., som gifter sig borgerligt - og sender missionærer til sin lille koloni i Indien - Tranquebar.

Det var min drøm at se teatret opføre "Den politiske Kandestøber" med Holberg ved bordet.

Drømmen om Fiji - Inkaer og dating

Jeg har skrevet "Drømmen om Fiji", en stor roman, der handler om en mand, som flygter fra Danmark - og rejser ud til sin drømmested: Fiji, hvor han havner midt i en hurricane - både i det inde og i det ydre.


Jeg har desuden lavet to mindre romaner - for voksne:


"Indianeren med to tunger" (kan ogsså læses af unge) - om spanieren brutale nedslagtning af Inkaerne i Peru - El Dorado, Guldriget. Den er illustreret med gamle tegninger fra tiden. Historien bliver fortalt at Pizzaros tolk: Filipillo, der fortalte ham om inkaernes svagheder, blandt andet at de betragterde de hvide som guder.


Fra vor egen tid har jeg også skrevet den lille letlæste voksen-roman: "Kærlighed på Nettet" om en mand, som finder sin kærlighed på dating.


NYE REALITY UNGDOMSROMANER:
KÆRLIGHED VED FØRSTE KLIK og KÆRLIGHED PÅ FESTIVAL (2011 - klik foroven på "Ung kærlighed" se www.cdr-forlag.dk ), som kan læses af nørdede fyre, plagede piger og forældre med teenagers, der gerne vil vide, hvad deres umulige egocentriske unge fortager sig. Se siden: Ung på festival i menuen øverst på siden.

Lav din egen hjemmeside med mono.net
ANTAL BESØG I ALT: